Kontakta oss info@hk-green.eu

Begonia och dess sjukdomar

Vacker dekorativ växt. Den är lämplig för odling i behållare och lådor på balkonger, i interiörer men också i rabatter. En växt som har nästan 1000 arter. En växt som odlas för både vackra blommor och vackra blad - det här är Begonia.

Men sjukdomar förekommer också i denna inte särskilt krävande och mycket populära växt. Det faktum att en växt blir sjuk, attackeras av skadedjur eller lider av andra sjukdomar är nästan alltid till skada för sina odlare. De orsakar växtproblem, antingen genom att plantera i fel jord, placera i för starkt solljus, otillräcklig ventilation eller felaktig vattning och växtnäring.

Det finns flera tecken på att växten inte har rätt och de syns snart. Växten är mindre vital. Stammarna hänger. Bladen fläckar eller tappar färg. Bladens kanter är torra. Bladen vrider sig och tappar sin ursprungliga form. Var och en av dessa manifestationer signalerar ett annat problem för växten.

De farligaste sjukdomarna i Begonia inkluderar svampar, svampsjukdomar och sjukdomar som orsakas av viruset.

Gråmögel - botrytis cinerea

Det framstår som en grå beläggning som kan visas på alla delar av växten - på löv, stjälkar, knoppar och blommor. Eftersom denna svamp huvudsakligen angriper växter med mjuka blad, attackerar den också ganska ofta Begonias.

Bruna fläckar visas också på bladen på angripna växter. Om denna sjukdom upptäcks måste växten separeras från de andra, alla infekterade delar av växten måste avlägsnas och förstöras och en fungicid måste appliceras på växten genom sprutning. Det är också nödvändigt att ta bort den angripna jorden. Det är mest lämpligt att överföra till ett nytt underlag. Under ytterligare odling måste vi minska vattning och dagg. Anläggningen kommer också att dra nytta av bättre ventilation.

Mjöldagg

Denna sjukdom är inte lika vanlig som gråmögel och orsaker det är en primitiv svamporganism - svamp. En dammig vit avlagring bildas på ytan av bladen på den angripna växten. Till skillnad från gråmögel har denna sjukdom inte så allvarliga konsekvenser för den angripna växten. Men om den försummas kan den också spridas till stjälkar och blommor. De löv som påverkas mest bör tas bort och en fungicid sprutas på växten. Bladen kan också försiktigt dammas med svavel . Ventilationen runt anläggningen behöver förbättras.

Virus

Dessa är mycket små partiklar som vi bara kan observera med ett elektronmikroskop. Virus är intracellulära parasiter. Flera symptom uppmärksammar oss på att växten är infekterad med ett virus. Till exempel saktar växttillväxten ner och bladstammar bildar konstiga former. Blekare eller till och med gula band bildas på bladen. Vita fläckar bildas på de färgade bladen. Växten kunde ha smittats vid köpet, eller så smittades smittan till den av insekter - t.ex. bladlöss . Infektionen kan också överföras av ett substrat eller ett verktyg. Om du är säker på att din diagnos är korrekt måste den sjuka växten kasseras och förstöras. Det finns inget botemedel. För att skydda mot virus är det nödvändigt att eliminera däggdjursinsekter och desinficera jorden.