Kontakta oss info@hk-green.eu

Allt om shopping

 1. Allt om shopping

  Klagomålsförhållanden

  Klagomålsvillkor och garantiservice från lucullus-medical.com onlinebutik. Klagomålshantering styrs av garantivillkoren för de specifika varorna.

  Se mer
 2. Allt om shopping

  Integritet

  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ingå avtalet via Internet och dess fullgörande, särskilt för att acceptera och registrera beställningen, bearbeta beställningen, skicka varorna, utfärda bokföringsdokumentet, lösa utträdet från avtalet och eventuella klagomål.

  Se mer
 3. Allt om shopping

  Affärsvillkor

  E-butikens allmänna affärs- och reklamationsvillkor reglerar processen att köpa varor av konsumenter via e-butiken, villkoren för försäljning och köp av varor genom säljarens e-butik, avtalsparternas rättigheter och skyldigheter, d.v.s. j. säljaren och konsumenten som härrör från köpeavtalet som ingåtts mellan dessa parter, vars föremål är köp och försäljning av varor genom säljarens e-butik.

  Se mer